↑ Terug naar Welkom

Compositie vocaal

Vocale muziek      

A. Voor de Eredienst:

Acclamaties voor de dienst van Schrift en Tafel.
Missa Brevis.
Muziek bij het Ordinarium.
Vrede van God, een Tafelgebed.
Offertorium. Twee koorzettingen op de tekst: ‘Alles wat wij U thans geven’.
40 Antifonen bij de eerste Psalm (nieuwe bijbelvertaling) Adventszondag t/m Pinksteren + Voleindingszondag.
Bewerkingen van 19 Psalmmelodieën.
Bewerkingen van 65 Gezangmelodieën.
Liederen en Motetten voor het kerkelijk jaar.
Veertien Motetten op teksten uit het Oude & Nieuwe Testament.
Liederenboek voor jong en oud.Teksten (religieus) van verschillende dichters.
De tijd die ons gegeven is,  tekst: Ds. Theo Rutgers. Groter werk voor: Spreekstem,Kinderkoor, Solisten, Gemengd koor, & Orgel.
Zeventien Liederen naar Bijbelteksten.
Psalm 80, Gemengd koor, vocaal ensemble, Solisten, Houten of Koperen blaasinstrumenten, Cello e/o Contrabas, Pauken & Orgel.
Twee werken voor Mannenkoor, a. Kyrie eleison, b. Daar komt een schip geladen.
Dertien Miniaturen.

B. Zettingen op meer profane teksten, met orgel-, piano- & andere instrumentale-begeleidingen.

Alle ware muziek. Tekst: Albert Schweitzer.
Drie chansons.
Au retour de dure prison
Prince Jhesu, qui tous a maistre
Mort,  j’appelle de ta rigueur.
Drie Psalmen.
Ik schonk en hield niets achter.

Muziek voor Kinderkoor, Solostemmen e.d.

Flora & Fauna 10 Liedjes over bloemen en dieren.
Liedboek voor Kinderkoor met 17 liedjes.
Singhen ende Speelen, 3 delen met liedjes uit:
deel I    verschillende landen  Kinderkoor éénstemmig, 
deel II   idemidem  
deel III  Nederlands Volksliederenboek. 
Volkomen stilte, zang- en spreekstem & pianobegeleiding.
De nevelen der tijd.
Zeventien (On)Bekende liedjes met pianobegeleiding.

Motetten:
a. Zie:  Ia / IIj Musica pro Deo.
b. Lucas 4 : 4b, 8b & 12b. Motet 2000 – 8 **
c. Pinkstercommunio Commissie voor de Kermuziek M 147. Psalm 104 : 30 als Antifoon en vers: 1, 2, 13-15 & 24.
d. Weest op uiw hoede. Motet 2000-11 ** Lucas 21 : 8
e. Wie dubbele kleding heeft. Lucas 3 : 11b Motet 2000-5 **